Cho phương trình mx^2 – 2(m – 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số) 1) Tìm điều kiện của m

Câu hỏi:

Cho phương trình mx2 – 2(m – 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số)

1) Tìm điều kiện của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

Bạn đang xem: Cho phương trình mx^2 – 2(m – 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số) 1) Tìm điều kiện của m

2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 3(x1 + x2) + 4x1x2 = 5

Xem lời giải


Trả lời:


Cho phương trình mx^2 - 2(m - 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số) 1) Tìm điều kiện của m  (ảnh 1)

Cho phương trình mx^2 - 2(m - 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số) 1) Tìm điều kiện của m  (ảnh 2)

 
Cho phương trình mx^2 - 2(m - 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số) 1) Tìm điều kiện của m  (ảnh 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho phương trình mx^2 – 2(m – 2)x + m + 2 = 0 (m là tham số) 1) Tìm điều kiện của m của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button