Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x – 2. (P) cắt dtại hai điểm

Câu hỏi:

Cho parabol (P); y = -x2 và đường thẳng d: y = x – 2. (P) cắt dtại hai điểm phân biệt A. B

1)    Tính độ dài đoạn thẳng AB và diện tích tam giác OAB, O là gốc tọa độ

Bạn đang xem: Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x – 2. (P) cắt dtại hai điểm

2)    Tìm để y = -x + a cắt (P) tại hai điểm phân biệt C, D sao cho CD = AB

3)    Tìm tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB

Xem lời giải


Trả lời:


Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 1)

Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 2)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 3)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 4)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 5)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 6)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 7)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 8)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 9)
Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x - 2. (P) cắt dtại hai điểm (ảnh 10)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho parabol (P); y = -x^2 và đường thẳng d: y = x – 2. (P) cắt dtại hai điểm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button