Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ

Câu hỏi:

Cho parabol (P) y = -2x 2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ 

1) Chứng minh điểm M(m, m2+ 1) không thể thuộc (P) với mọi m

Bạn đang xem: Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ

2) Trong trường hợp (P) và d tiếp xúc nhau tại N, tính độ dài đoạn thằng ON

3) Khi 2a + b = 8, tìm hai điểm E, F tương ứng thuộc (P) và d sao cho độ dài EF ngắn nhất.

Xem lời giải


Trả lời:


Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ (ảnh 1)

Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ (ảnh 2)
Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ (ảnh 3)
Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ (ảnh 4)
Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ (ảnh 5)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho parabol (P) y = -2x^2 và đường thẳng d: y = 4x + 2a + b, O là gốc tọa độ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button