Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của OA, N là điểm bất kỳ

Câu hỏi:

Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của  OA, N là điểm bất kỳ thuộc nữa đường tròn tâm O (N khác A và B). Đường thẳng qua N và vuông góc với MN cắt tiếp tuyến tại A và B của nữa đường tròn tâm O lần lược tại C và D.

1)     Chứng minh tứ giác CAMN nội tiếp

Bạn đang xem: Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của OA, N là điểm bất kỳ

2)    Chứng minh góc AMD bằng 90 độ.

Xem lời giải


Trả lời:


Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của OA, N là điểm bất kỳ  (ảnh 1)Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của OA, N là điểm bất kỳ  (ảnh 2)

Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của OA, N là điểm bất kỳ  (ảnh 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho nữa dường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. M là trung điểm của OA, N là điểm bất kỳ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button