Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn đó (AC < BC), H là một điểm bất kỳ trên dây BC nhưng không trùng với B, C; AH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là

Câu hỏi:

Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn đó (AC < BC), H là một điểm bất kỳ trên dây BC nhưng không trùng với B, C; AH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là D, AC cắt đường thẳng BE tại E.

a)    Chứng minh tứ giác CHDE nội tiếp

Bạn đang xem: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn đó (AC < BC), H là một điểm bất kỳ trên dây BC nhưng không trùng với B, C; AH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là

b)    Vẽ tiếp tuyến Bx của đường tròn (O). Tia CD cắt Bx tại M. Chứng minh Media VietJack

c)     Chứng minh Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Media VietJack

Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn đó (AC < BC), H là một điểm bất kỳ trên dây BC nhưng không trùng với B, C; AH cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button