Cho một đoạn mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có C = 100/pi (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u với tần số góc 100π (rad/s). Thay đổi R t

Câu hỏi:

Cho một đoạn mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có C=100πμF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u với tần số góc 100π (rad/s). Thay đổi R ta thấy với hai giá trị của R là R=R1 và R=R2 thì công suất của đoạn mạch đều bằng nhau. Tích R1R2 có giá trị bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho một đoạn mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có C = 100/pi (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định u với tần số góc 100π (rad/s). Thay đổi R t của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button