Cho một đa giác đều 2n đỉnh (n > = 2, n thuộc N). Tìm n biết số hình chữ nhật dduojc tạo ra từ

Câu hỏi:

Cho một đa giác đều 2n đỉnh (left( {n ge 2,,,n in N} right)). Tìm n biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong số 2n đỉnh của đa giác đó là 45.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

+) Đa giác đều 2n đỉnh nội tiếp đường tròn trong đó có đường chéo là đường kính của đường tròn ngoại tiếp đó. n

+) Cứ hai đường kính bất kì cho ta một hình chữ nhật.

Cách giải:

Đa giác đều 2n đỉnh nội tiếp đường tròn trong đó có n đường chéo là đường kính của đường tròn ngoại tiếp đó.

Cứ hai đường kính bất kì cho ta một hình chữ nhật, do đó số hình chữ nhật được tạo thành từ bốn trong 2n đỉnh của tứ giác đó là (C_n^2 = 45 Leftrightarrow frac{{n!}}{{2!left( {n – 2} right)!}} = 45 Leftrightarrow nleft( {n – 1} right) = 90 Leftrightarrow n = 10)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho một đa giác đều 2n đỉnh (n > = 2, n thuộc N). Tìm n biết số hình chữ nhật dduojc tạo ra từ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button