Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E = 10 V, r = 1 Ω ; R1 = 2 Ω , R2 = 3 Ω , R3 = 6 Ω. Tính:

Câu hỏi:

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E = 10 V, r = 1  Ω; R1 = 2  Ω, R2 = 3  Ω , R3 = 6  Ω. Tính:

 a. Điện trở mạch ngoài?

Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E = 10 V, r = 1 Ω ; R1 = 2 Ω , R2 = 3 Ω , R3 = 6 Ω. Tính:

 b. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2?

 c. Công của nguồn điện sinh ra trong thời gian 30 phút và hiệu suất nguồn điện.

Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


a) Ta có:  R23=R2R3R2+R3=3.66+3=2  Ω

Điện trở mạch ngoài là:  R=R1+R23=2+2=4Ω

b) Cường độ dòng điện mạch chính là:  I=ER+r=104+1=2A

 I2=U2R2=U23R2=I.R23R2=R3R2+R3.I=63+6.2=43A

c) Công của nguồn điện sinh ra là:  A=EIt=10.2.30.60=36000J

Hiệu suất của nguồn là:  H=RR+r=44+1=80%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E = 10 V, r = 1 Ω ; R1 = 2 Ω , R2 = 3 Ω , R3 = 6 Ω. Tính: của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button