Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = a, đáy ABC là tam giác vuông can tại A và AB = a

Câu hỏi:

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có (AA’ = a), đáy ABC là tam giác vuông cân tại A (AB = a). Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

({V_{ABC.A’B’C’}} = AA’.{S_{Delta ABC}})

Cách giải:

Ta có: ({S_{Delta ABC}} = frac{1}{2}A{B^2} = frac{{{a^2}}}{2})

( Rightarrow {V_{ABC.A’B’C’}} = AA’.{S_{Delta ABC}} = a.frac{{{a^2}}}{2} = frac{{{a^3}}}{2})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có AA’ = a, đáy ABC là tam giác vuông can tại A và AB = a của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button