Cho khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA=a, OB=b, OC=c

Câu hỏi:

Cho khối tứ diện OABC có OA, OB, OC  đôi một vuông góc và OA=a;OB=b;OC=c. Thể tích khối tứ diện OABC được tính theo công thức nào dưới đây

Xem lời giải


Trả lời:


 Chọn B
Vì  OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau nên:
OAOBC  và ΔOBC vuông tại O.
Vậy thể tích khối tứ diện: V=13.OA.12.OB.OC=16a.b.c

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA=a, OB=b, OC=c của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button