Cho khối tứ diện ABCD có thể tích 2019. Gọi M, N,P ,Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác

Câu hỏi:

Cho khối tứ diện ABCD có thể tích 2019. Gọi M, N,P ,Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC,ABD,ACD,BCD. Tính theo thể tích V của khối tứ diện MNPQ

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
Media VietJack
+ Gọi M=DMNPQ, h=dD,ABC,h1=dM,NPQ.
+ NQP//ABCh1h=MMMD=FNFD=13h1=13h.
+ NQEF=23NQAC=13, tương tự ta có NPBC=PQAB=13 nên ΔNPQ và ΔABC đồng dạng theo tỉ số k=13SΔNPQ=19SΔABC.
+ Vậy VMNPQ=13h1.SΔNPQ=13.13.h.19SΔABC=127VABCD=6739

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho khối tứ diện ABCD có thể tích 2019. Gọi M, N,P ,Q lần lượt là trọng tâm của các tam giác của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button