Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V = 1. Tính thể tích V1 của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A. V1 = 1/3 B. V1 = 1/2 C. V1 = 1/6 D. V1 = 2/3

Câu hỏi:

Cho khối lập phương [ABCD.A’B’C’D’] có thể tích [V = {rm{ }}1]. Tính thể tích [{V_1}] của khối lăng trụ [ABC.A’B’C’].

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Chọn B

Khối lập phương [ABCD.A’B’C’D’] và khối lăng trụ [ABC.A’B’C’] có cùng chiều cao mà [{S_{ABC}} = frac{1}{2}{S_{ABCD}}] nên [{V_1} = frac{1}{2}V = frac{1}{2}].

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V = 1. Tính thể tích V1 của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A. V1 = 1/3 B. V1 = 1/2 C. V1 = 1/6 D. V1 = 2/3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button