Cho khối chóp S.ABC gọi là trọng tâm tam giác ABC. Tỉ số thể tích

Câu hỏi:

Cho khối chóp S.ABC, gọi là trọng tâm tam giác ABC. Tỉ số thể tích  VS.ABCVS.AGCbằng

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
Media VietJack
Ta có: VS.ABC=13.SABC.dS,ABC
Vì  G là trọng tâm tam giác ABC nên dG,AC=13dB,AC.
SAGC=12AC.dG,AC=13.12AC.dB,AC=13SABC.
Do đó VS.AGC=13SAGC.dS,ABC=13.13SABC.dS,ABC=13VS.ABC.
Vậy: VS.ABCVS.AGC=3.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho khối chóp S.ABC gọi là trọng tâm tam giác ABC. Tỉ số thể tích của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button