Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, đường sinh có độ dài bằng căn bậc hai 3. Thể tích

Câu hỏi:

Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, đường sinh có độ dài bằng (asqrt 3 ). Thể tích của khối nón đó là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, đường sinh có độ dài bằng  căn bậc hai 3. Thể tích (ảnh 1)

Phương pháp:

– Mối liên hệ giữa đường cao, bán kính đáy và độ dài đường sinh của hình nón: ({h^2} + {r^2} = {l^2})

– Thể tích khối nón: (V = frac{1}{3}Sh = frac{1}{3}pi {r^2}h)

Cách giải:

Ta có: ({h^2} + {r^2} = {l^2} Leftrightarrow {h^2} + {a^2} = {left( {asqrt 3 } right)^2} Rightarrow h = asqrt 2 )

Thể tích khối nón: (V = frac{1}{3}Sh = frac{1}{3}pi {r^2}h = frac{1}{3}pi {a^2}asqrt 2 = frac{{pi {a^2}sqrt 2 }}{3})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, đường sinh có độ dài bằng căn bậc hai 3. Thể tích của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button