Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=A

Câu hỏi:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=aAA=a3. Thể tích khối lăng trụ ABC.ABC bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn B
Media VietJack
Ta có ΔABC vuông cân tại A SΔABC=12AB.AC=a22.
ABC.ABC là hình lăng trụ đứng, nên AAABC.
Vậy VABC.ABC=SΔABC.AA=a332.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB=A của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button