Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có các cạnh AB=AA’=2a , đáy ABC là tam

Câu hỏi:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có các cạnh  AB=AA=2a, đáy ABC  là tam giác vuông cân tại A Trên cạnh AA’ lấy điểm I sao cho  AI=14AA.  Gọi M,N lần lượt là các điểm đối xứng với B và C qua I. Thể tích khối đa diện AMNABC bằng

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có các cạnh AB=AA’=2a , đáy ABC là tam


 
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có các cạnh AB=AA'=2a , đáy ABC  là tam (ảnh 1)

Ta có MN//BCMN//BC MN=BC=BC, suy ra tứ giác MNB’C’ là hình bình hành.

Gọi J=MBNC suy ra J là tâm hình bình hành và JAA.

                    VAMNABC=VA.MNBC+VA.MNBC

Do IJ là đường trung bình của tam giác MBB’ nên IJ=12BB=aAJ=12a.

+) BJ=CJ=AB2+AJ2=4a2+a24=a172,BC=2a2, đặt p=JB+JC+BC2

+) SΔJBC=ppIBpJCpBC=3a222SMNBC=4SΔJBC=6a22.

+) dA;JBC.SΔJBC=3VA.JBC=AJ.SΔABCdA;JBC=AJ.SΔABCSΔJBC=a23.

+) VA.JBC=VA.ABCVJ.ABC=13AJ.SΔABC=a3.

+) dA;JBC.SΔJBC=3VA.JBC=3a3dA;JBC=3a3SΔJBC=a2.

Vậy VAMNABC=VA,MNBC+VA.MNBC=13dA;JBC+dA;JBC.SMNBC

                     =13a23+a2.6a22=16a33.

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có các cạnh AB=AA’=2a , đáy ABC là tam của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button