Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. SA = x (0 < x < căn bậc hai 3) các cạnh còn lại

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. (SA = xleft( {0 < x < sqrt 3 } right)) các cạnh còn lại đều bằng 1. Thể tích của khối chóp S.ABCD là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. SA = x (0 < x < căn bậc hai 3) các cạnh còn lại (ảnh 1)

Phương pháp:

({V_{S.ABCD}} = 2{V_{S.ABD}})

Cách giải:

ABCD là hình thoi ( Rightarrow Delta ABD = Delta CBD Rightarrow {S_{Delta ABD}} = {S_{Delta CBD}})

( Rightarrow {V_{S.ABCD}} = 2{V_{S.ABD}})

Gọi I là trung điểm của SA, O là tâm của hình thoi ABCD.

Ta có: (Delta SAD,,,Delta SAB) là hai tam giác cân lần lượt tại D và B

( Rightarrow DI bot SA,,,BI bot SA Rightarrow SA bot left( {IBD} right))

({V_{S.ABD}} = {V_{S.IBD}} + {V_{I.ABD}} = frac{1}{3}.SI.{S_{Delta IBD}} + frac{1}{3}.IA.{S_{Delta IBD}} = frac{1}{3}.SA.{S_{Delta IBD}})

Tam giác IAD vuông tại I ( Rightarrow DI = sqrt {A{D^2} – I{A^2}} = sqrt {1 – frac{{{x^2}}}{4}} )

( Rightarrow IB = ID = sqrt {1 – frac{{{x^2}}}{4}} )

IO là đường trung bình của tam giác SAC ( Rightarrow IO = frac{{SC}}{2} = frac{1}{2})

Tam giác IBD cân tại I, O là trung điểm của BD ( Rightarrow IO bot BD Rightarrow Delta IOD) vuông tại O

( Rightarrow OD = sqrt {I{D^2} – I{O^2}} = sqrt {1 – frac{{{x^2}}}{4} – frac{1}{4}} = sqrt {frac{3}{4} – frac{{{x^2}}}{4}} Rightarrow BD = sqrt {3 – {x^2}} )

Diện tích tam giác IBD: (S{ & _{IBD}} = frac{1}{2}.IO.BD = frac{1}{2}.frac{1}{2}.sqrt {3 – {x^2}} = frac{{sqrt {3 – {x^2}} }}{4})

( Rightarrow {V_{S.ABD}} = frac{1}{2}.SA.{S_{Delta IBD}} = frac{1}{3}.x.frac{{sqrt {3 – {x^2}} }}{4} = frac{{xsqrt {3 – {x^2}} }}{{12}} Rightarrow {V_{S.ABCD}} = 2{V_{S.ABD}} = frac{{asqrt {3 – {x^2}} }}{6})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi. SA = x (0 < x < căn bậc hai 3) các cạnh còn lại của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button