Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA = 4a; ABCD là hình thang với đáy lớn AD, biết

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABCD có đường cao (SA = 4a); ABCD là hình thang với đáy lớn AD, biết (AD = 4a,,,AB = BC = CD = 2a). Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Xác định trục của hai mặt phẳng bất kì của chóp (Thường là mặt đáy và một mặt bên). Giao điểm của chúng chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp.

Cách giải:

Gọi O, I lần lượt là trung điểm của AD và SD

Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA = 4a; ABCD là hình thang với đáy lớn AD, biết (ảnh 1)

Dễ dàng chứng minh: ABCD là hình thang cân (left( {AD = 4a,,,AB = BC = CD = 2a} right)) và O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD.

IO là đường trung bình của tam giác SAC ( Rightarrow IO//SA)

(SA bot left( {ABCD} right) Rightarrow IO bot left( {ABCD} right) Rightarrow IA = IB = IC,,left( 1 right))

Tam giác SAD vuông tại A

( Rightarrow IA = IS = frac{{SD}}{2} = frac{{4asqrt 2 }}{2} = 2asqrt 2 ,,left( 2 right))

Từ (1) và (2) suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC và bán kính mặt cầu (R = 2asqrt 2 )

Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng (V = frac{4}{3}pi {R^3} = frac{4}{3}pi .{left( {2asqrt 2 } right)^3} = frac{begin{array}{l}6\64sqrt 2 pi {a^3}end{array}}{3})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABCD có đường cao SA = 4a; ABCD là hình thang với đáy lớn AD, biết của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button