Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy, còn cạnh bên SC tạo với đáy mặt phẳng đáy một góc ({30^0}). Thể tích của khối chóp đã cho là

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc (ảnh 1)

({V_{S.ABCD}} = frac{1}{3}SA.{S_{ABCD}})

Cách giải:

Ta có: (left{ begin{array}{l}left( {SAB} right) bot left( {ABCD} right)\left( {SAD} right) bot left( {ABCD} right)\left( {SAB} right) cap left( {SAD} right) = SAend{array} right. Rightarrow SA bot left( {ABCD} right))

( Rightarrow left( {SC;left( {ABCD} right)} right) = left( {SC;AC} right) = SCA = {30^0})

ABCD có đáy là hình vuông cạnh a ( Rightarrow AC = asqrt 2 )

Tam giác SAC vuông tại A ( Rightarrow SA = AC.tan C = asqrt 2 .tan {30^0} = asqrt 2 .frac{1}{{sqrt 3 }} = frac{{asqrt 6 }}{3})

Thể tích của khối chóp đã cho là: (V = frac{1}{3}{S_{ABCD}}.SA = frac{1}{3}{a^3}.frac{{asqrt 6 }}{3} = frac{{{a^3}sqrt 6 }}{9})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button