Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A, SA = 2cm, AB = 4cm, AC = 3cm. Tính thể tích khối chóp S.ABC A. 12/3cm^3 B. 24/5 cm^3. C. 24/3 cm^3 D. 24

Câu hỏi:

Cho hình chóp [S.ABC][SA]vuông góc mặt đáy, tam giác [ABC]vuông tại [A], [SA = 2{rm{cm}}], [AB = 4{rm{cm}}], [AC = 3{rm{cm}}]. Tính thể tích khối chóp (S.ABC).

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A, SA = 2cm, AB = 4cm, AC = 3cm. Tính thể tích khối chóp S.ABC A. 12/3cm^3 B. 24/5 cm^3. C. 24/3 cm^3 D. 24

Chọn A

Media VietJack

({V_{S.ABC}} = frac{1}{3}.SA.{S_{Delta ABC}} = frac{1}{3}.2.frac{1}{2}.4.3 = 4,left( {{rm{c}}{{rm{m}}^{rm{3}}}} right)).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc mặt đáy, tam giác ABC vuông tại A, SA = 2cm, AB = 4cm, AC = 3cm. Tính thể tích khối chóp S.ABC A. 12/3cm^3 B. 24/5 cm^3. C. 24/3 cm^3 D. 24 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button