Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = 2a, tam giác ABC vuông ở C có AB = 2a, góc CAB = 30 độ. Gọi H là hình chiếu vuông của A trên SC. Tính theo a thể tích của khối chóp H.ABC.

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = 2a, tam giác ABC vuông ở C có AB = 2a,

CAB^=30°

. Gọi H là hình chiếu vuông của A trên SC. Tính theo a thể tích của khối chóp H.ABC. Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SAB), (SBC).

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = 2a, tam giác ABC vuông ở C có AB = 2a, góc CAB = 30 độ. Gọi H là hình chiếu vuông của A trên SC. Tính theo a thể tích của khối chóp H.ABC.


Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = 2a, tam giác ABC vuông ở C có AB = 2a, góc CAB = 30 độ. Gọi H là hình chiếu vuông của A trên SC. Tính theo a thể tích của khối chóp H.ABC. (ảnh 1)

Trong mặt phẳng (SAC), kẻ HI // SA thì HI

(ABC).

Ta có: 

CA=AB.cos30°=a3

Do đó: 

SABC=12AB.AC.sin30°=12.2a.a3.sin30°=a232

Ta có: 

HISA=HCSC=HC.SCSC2=AC2SC2

=AC2SA2+AC2=3a24a2+3a2=37HI=67a

Vậy 

VH.ABC=13SABC.HI=13.a232.67a=a337

Gọi K là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Ta có:

AH

SC, AH

 CB (Do CB

 (SAC)).

=> AH

(SBC) => AH

 SB

Lại có: SB

AK => SB

(AHK).

Do đó, góc giữa hai mặt phẳng (SAB), (SBC) là  

HKA^

1AH2=1SA2+1AC2=14a2+13a2=712a2AH=2a371AK2=1SA2+1AB2=14a2+14a2=12a2AK=a2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = 2a, tam giác ABC vuông ở C có AB = 2a, góc CAB = 30 độ. Gọi H là hình chiếu vuông của A trên SC. Tính theo a thể tích của khối chóp H.ABC. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button