Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB  2a, AC  a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB = 2a, AC = a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) bằng 60°. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB  2a, AC  a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).


Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB  2a, AC  a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).  (ảnh 1)

Trong ∆ABC kẻ CH AB

Mà SA CH (SA (SAB))

=> CH (SAB) => CH SB (1)

BC=AB2AC2=a3BH.BA=BC2BH=3a2CH=BC2BH2=32a

Trong ∆SAB kẻ HK SB (2)

Từ (1) và (2) => SB (HKC)

=> SB KC

Góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là CKH^=60°

Trong tam giác vuông CKH có:

HK=CH.cot60°=12aBK=BH2HK2=a2

Xét ∆SAB và ∆HKB có:

SAB^=HKB^=90°

B^: góc chung

=> ∆SAB ∆HKB (g.g)

SAHK=ABBK=2aa2SA=a2

Thể tích của khối chóp S.ABC là:

V=13SA.SABC=13a212a3a=a3612

Tam giác HKA vuông tại H (vì AH (SBC), HK (SBC))

sinHKA^=AHAK=2a37a2=67cosHKA^=77

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại C, AB  2a, AC  a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button