Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; SA vuông góc với mặt phẳng (ABC);

Câu hỏi:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; SA vuông góc với mặt phẳng (ABC); góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SMC).

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
Media VietJack
Vì M là trung điểm của AB nên dB;SCM=dA;SCM.
Trong (ABC), kẻ AHCM tại H.
Ta có SAABCSACHAHCHCHSAHSAHSCH
Hay SAHSCM theo giao tuyến SH.
Kẻ AKSHAKSCMAK=dA;SCM.
ΔABC đều => trung tuyến CM đồng thời là tia phân giác
ACM^=12ACB^=300AH=AC.sin300=a2
SAABCSB;ABC^=SBA^=600SA=AB.tan600=a3
Ta có 1AK2=1SA2+1AH2AK=SA.AHSA2+AH2=a3.a23a2+a24=a232a132=a3913.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a; SA vuông góc với mặt phẳng (ABC); của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button