Cho hệ phương trình x + y = 3a – 3; x – 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình

Câu hỏi:

Cho hệ phương trình

Cho hệ phương trình x + y = 3a - 3; x - 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình (ảnh 1)
1. Giải hệ phương trình khi a = 4
2. Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho:
a) x2 + 3y + 2 = 0
b) Điểm M(x; y) thuộc đường phân giác góc phần tư thứ II của hệ tọa độ.
Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hệ phương trình x + y = 3a – 3; x – 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình


Cho hệ phương trình x + y = 3a - 3; x - 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình (ảnh 2)

Cho hệ phương trình x + y = 3a - 3; x - 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình (ảnh 3)
Cho hệ phương trình x + y = 3a - 3; x - 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình (ảnh 4)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hệ phương trình x + y = 3a – 3; x – 2y = 6 (a là tham số) 1. Giải hệ phương trình của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button