Cho hàm số y=x^4+4x^2+3.Mệnh đề nào sau đây đúng

Câu hỏi:

Cho hàm số y=x4+4x2+3.Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
y=x4+4x2+3 TXĐ : D=
y=4x3+8x=4xx2+2
y=0x=0
Media VietJack
Hàm số nghịch biến trên ;0 và đồng biến trên 0;+.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y=x^4+4x^2+3.Mệnh đề nào sau đây đúng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button