Cho hàm số y=|x^2+2x+a-4|. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

Câu hỏi:

Cho hàm số y=x2+2x+a4. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 2;1 đạt giá trị nhỏ nhất ?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn C
+ Xét hàm số fx=x2+2x+a4, ta có fx=2x+2,fx=0x=1.
f2=a4, f1=a5, f1=a1.
+ Do a5<a4<a1 nên giá trị lớn nhất của hàm sốy=x2+2x+a4  bằng maxa1;a5 nên có 3 trường hợp xảy .
TH1: Nếu a1>a5a12>a528a>24a>3 thì
max2;1y=y1=a1>2
TH2: Nếu a1<a5a12<a528a<24a<3 thì max2;1y=y1=a5>2
TH3: Nếu a1=a5a12=a528a=24a=3 thì max2;1y=y1=y1=2
Để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 2;1 đạt giá trị nhỏ nhất khi a=3.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Cho hàm số y=|x^2+2x+a-4|. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y=|x^2+2x+a-4|. Tìm a để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button