Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=x^2(x^2-4)(x-5)^4 x thuộc R. Mệnh đề nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

Cho hàm số y=fx có đạo hàm fx=x2x24x54,x. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=x^2(x^2-4)(x-5)^4 x thuộc R. Mệnh đề nào sau đây là đúng


Chọn C
Ta có: fx=0x2=0x24=0x5=0x=0x=±2x=5
BBT

Media VietJack
Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)=x^2(x^2-4)(x-5)^4 x thuộc R. Mệnh đề nào sau đây là đúng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button