Cho hàm số y=2x – 1/x – 1. Tìm m để (C) cắt d: y = x + m tại hai điểm phân biệt a, b sao cho tam giác OAB vuông tại A hoặc B.

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=2x1x1C

. Tìm m để (C) cắt d: y = x + m tại hai điểm phân biệt a, b sao cho tam giác OAB vuông tại A hoặc B.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hàm số y=2x – 1/x – 1. Tìm m để (C) cắt d: y = x + m tại hai điểm phân biệt a, b sao cho tam giác OAB vuông tại A hoặc B.


Phương trình hoành độ giao điểm:

x+m2x1x1=0x2+xm3+1m=0(1)

Để hai đồ thị hàm số cắt nhau ở hai điểm thì phương trình (1) phải có hai nghiệm phân biệt

<=>= (m − 3)2 − 4(1 − m) > 0

<=> (m − 1)2 + 4 > 0 (luôn đúng với mọi m)

Khi đó x1, x2 là hai nghiệm của phương tình trên thì A(x1; x1 + m) và B(x2; x2 + m) là hai giao điểm của 2 đồ thị hàm số.

Không mất tính tổng quát, giả sử tam giác OAB vuông tại A.

OAABOA.AB=0

=> x1(x2 − x1) + (x2 − x1)(x1 + m) = 0

2x1+m=0x1=m2

Áp dụng định lí Vi-ét:

x1+x2=3mx1x2=1mx2=3mx1=1mx1

3m2=2m1mm=1±5

(thỏa mãn)

Vậy 

m=1±5

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y=2x – 1/x – 1. Tìm m để (C) cắt d: y = x + m tại hai điểm phân biệt a, b sao cho tam giác OAB vuông tại A hoặc B. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button