Cho hàm số y = mcot (x^2). Tập hợp tất cả các giá trị của m thỏa mãn m^2 – 4 < 0 sao cho

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = mcot left( {{x^2}} right)). Tập hợp tất cả các giá trị của m thỏa mãn ({m^2} – 4 < 0) sao cho hàm số đã cho đồng biến trên (left( {0;frac{pi }{4}} right))

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hàm số y = mcot (x^2). Tập hợp tất cả các giá trị của m thỏa mãn m^2 – 4 < 0 sao cho


Đáp án D

Phương pháp:

Hàm số đồng biến trên (left( {0;frac{pi }{4}} right) Leftrightarrow y’ ge 0,,,forall x in left( {0;frac{pi }{4}} right)) và bằng 0 tại hữu hạn điểm trên (left( {0;frac{pi }{4}} right))

Cách giải:

(y = mcot left( {{x^2}} right) Rightarrow y’ = m.frac{{ – 1}}{{{{sin }^2}left( {{x^2}} right)}}.2x = frac{{ – 2mx}}{{{{sin }^2}left( {{x^2}} right)}})

Hàm số đồng biến trên (left( {0;frac{pi }{4}} right) Leftrightarrow frac{{ – 2mx}}{{{{sin }^2}left( {{x^2}} right)}} ge 0,,,forall x in left( {0;frac{pi }{4}} right)) và bằng 0 tại hữu hạn điểm trên (left( {0;frac{pi }{4}} right))

( Leftrightarrow – 2m > 0 Leftrightarrow m < 0)

Kết hợp điều kiện ({m^2} – 4 < 0 Leftrightarrow - 2 < m < 2 Rightarrow m in left( { - 2;0} right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = mcot (x^2). Tập hợp tất cả các giá trị của m thỏa mãn m^2 – 4 < 0 sao cho của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button