Cho hàm số y = lnx / x, kết luận nào sau đây đúng A. A. xCĐ = 1 B. xCĐ = e C. xCT = 1 D. xCT = 1

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = frac{{ln ,x}}{x}), kết luận nào sau đây đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Giải phương trình (y’ = 0), lập bảng xét dấu, điểm (x = {x_0}) là điểm cực trị của hàm số khi và chỉ khi qua điểm đó y’ đổi dấu.

Cách giải:

TXĐ: (D = left( {0; + infty } right))

(y = frac{{ln x}}{x} Rightarrow y’ = frac{{frac{1}{x}.x – ln x.1}}{{{x^2}}} = frac{{1 – ln x}}{{{x^2}}} = 0 Leftrightarrow ln x = 1 Leftrightarrow x = e)

Bảng xét dấu y’:

x

0

e

( + infty )

y’

        +

0         

 

Hàm số đạt cực đại tại (x = e) hay

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = lnx / x, kết luận nào sau đây đúng A. A. xCĐ = 1 B. xCĐ = e C. xCT = 1 D. xCT = 1 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button