Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a < n < c như hình vẽ

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị (y = f’left( x right)) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ (a < b < c) như hình vẽ. Xét 4 mệnh đề sau:

(left( 1 right):fleft( c right) > fleft( a right) > fleft( b right))

Bạn đang xem: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a < n < c như hình vẽ

(left( 2 right):fleft( c right) > fleft( b right) > fleft( a right))

(left( 3 right):fleft( a right) > fleft( b right) > fleft( c right))

(left( 4 right):fleft( a right) > fleft( b right))

 Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng ?

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a < n < c như hình vẽ (ảnh 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Xác định các nghiệm của phương trình (f’left( x right) = 0) và xét dấu của (f’left( x right)), từ đó lập BBT của hàm số (fleft( x right)) và kết luận.

Cách giải:

Ta có (f’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = a\x = b\x = cend{array} right.)

Lập BBT của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) như sau:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a < n < c như hình vẽ (ảnh 2)

Dựa vào BBT ta thấy chỉ có 1 mệnh đề đúng là (fleft( a right) > fleft( b right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị y = f'(x) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a < n < c như hình vẽ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button