Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x^2 (x + 1)^2 (2x -1) Khi đó số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {x^2}{left( {x + 1} right)^2}left( {2x – 1} right)). Khi đó số điểm cực trị của hàm số đã cho là bao nhiêu?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Xác định số điểm mà tại đó đạo hàm (f’left( x right)) đổi dấu.

Cách giải:

(f’left( x right) = {x^2}{left( {x + 1} right)^2}left( {2x – 1} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = – 1\x = frac{1}{2}end{array} right.)

Trong đó (f’left( x right)) chỉ đổi dấu tại điểm (x = frac{1}{2} Rightarrow ) Hàm số đã cho có 1 điểm cực trị.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = x^2 (x + 1)^2 (2x -1) Khi đó số điểm cực trị của hàm số đã cho là của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button