Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên dưới đây Tìm m để phương trình |f(x)| = m có bốn

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên dưới đây

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên dưới đây Tìm m để phương trình |f(x)| = m có bốn (ảnh 1)

Tìm m để phương trình (left| {fleft( x right)} right| = m) có bốn nghiệm phân biệt

Bạn đang xem: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên dưới đây Tìm m để phương trình |f(x)| = m có bốn

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Lập bảng biến thiên của hàm số (y = left| {fleft( x right)} right|), từ đó nhận xét số nghiệm của phương trình (left| {fleft( x right)} right| = m)

Cách giải:

Bảng biến thiên của hàm số (y = left| {fleft( x right)} right|)

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên dưới đây Tìm m để phương trình |f(x)| = m có bốn (ảnh 2)

Số nghiệm của phương trình (left| {fleft( x right)} right| = m) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng (y = m), để phương trình (left| {fleft( x right)} right| = m) có bốn nghiệm phân biệt thì (1 < m < 3)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên dưới đây Tìm m để phương trình |f(x)| = m có bốn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button