Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f( x ) là A. 4. B. 3. C. 5.

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = fleft( x right))
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f( x ) là A. 4. B. 3. C. 5.

Chọn B

· (mathop {lim}limits_{x to {1^ + }} fleft( x right) = – infty ) suy ra TCĐ: (x = 1).

· (mathop {lim}limits_{x to {5^ – }} fleft( x right) = – infty ) suy ra TCĐ: (x = 5).

· (mathop {lim}limits_{x to + infty } fleft( x right) = 4 Rightarrow TCN:y = 4).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f( x ) là A. 4. B. 3. C. 5. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button