Cho hàm số y = f( x ) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây là sai? A. Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm x = 2 B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = – 1 C. Điểm

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau:

Media VietJack

Bạn đang xem: Cho hàm số y = f( x ) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây là sai? A. Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm x = 2 B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = – 1 C. Điểm

Mệnh đề nào dưới đây là sai?

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại (x = 2) do đó mệnh đề A sai.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = f( x ) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây là sai? A. Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm x = 2 B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = – 1 C. Điểm của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button