Cho hàm số y = f( x ) có bảng biến thiên bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f( x ) khi x thuộc [ – 3;3]. Giá trị M – 2m bằng A. – 2 B

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên bên dưới. Gọi [M,{rm{ }}m] lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = fleft( x right)) khi (x in left[ { – 3;3} right]). Giá trị (M – 2m) bằng
Media VietJack

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Cho hàm số y = f( x ) có bảng biến thiên bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f( x ) khi x thuộc [ – 3;3]. Giá trị M – 2m bằng A. – 2 B

Chọn B

Dựa vào bảng biên thiên trên đoạn (left[ { – 3;3} right]) ta có giá trị lớn nhất (M = 4)và giá trị nhỏ nhất (m = – 3).

Vậy: (M – 2m = 4 + 6 = 10).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = f( x ) có bảng biến thiên bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f( x ) khi x thuộc [ – 3;3]. Giá trị M – 2m bằng A. – 2 B của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button