Cho hàm số y = ax^2 với có đồ thị là parabol (P) a) Xác định a để parabol (P) đi qua điểm A(-1;1) b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được ở câu trên c) Cho đường thẳng (d): y = 2

Câu hỏi:

Cho hàm số Media VietJack với Media VietJack có đồ thị là parabol (P)

a)    Xác định a để parabol (P) đi qua điểm A(-1;1)

Bạn đang xem: Cho hàm số y = ax^2 với có đồ thị là parabol (P) a) Xác định a để parabol (P) đi qua điểm A(-1;1) b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được ở câu trên c) Cho đường thẳng (d): y = 2

b)    Vẽ đồ thị hàm số Media VietJack với a vừa tìm được ở câu trên

c)    Cho đường thẳng (d): y = 2x + 3. Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) với hệ số a tìm được ở câu a

d)    Tính diện tích tam giác AOB với A; B là giao điểm của (d) và (P).

Xem lời giải


Trả lời:


a)    Vì (P) đi qua Media VietJack

b)    Học sinh tự vẽ (P)

c)    Ta có phương trình hoành độ giao điểm :

Media VietJack

Vậy tọa độ giao điểm (3;9), (-1;1)

Media VietJack

Áp dụng hệ thức Hê rông với p là nửa chu vi

Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = ax^2 với có đồ thị là parabol (P) a) Xác định a để parabol (P) đi qua điểm A(-1;1) b) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm được ở câu trên c) Cho đường thẳng (d): y = 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button