Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua

Câu hỏi:

Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua (ảnh 1)Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua (ảnh 2)

Xem lời giải


Trả lời:


Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua (ảnh 3)

Bạn đang xem: Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua

Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua (ảnh 4)
Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua (ảnh 5)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = ax^2 với a khác 0 có đồ thị là parabol (P) a. Xác định a biết parabol (P) đi qua của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button