Cho hàm số y = ax^2 a) Xác định a biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(3;3) b) Tìm giá trị của m, n để các điểm B(2;m), C(n;1) thuộc đồ thị hàm số trên

Câu hỏi:

Cho hàm số Media VietJack

a)    Xác định a biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(3;3)

Bạn đang xem: Cho hàm số y = ax^2 a) Xác định a biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(3;3) b) Tìm giá trị của m, n để các điểm B(2;m), C(n;1) thuộc đồ thị hàm số trên

b)    Tìm giá trị của m, n để các điểm B(2;m), C(n;1) thuộc đồ thị hàm số trên

Xem lời giải


Trả lời:


a) Vì đồ thị hàm số Media VietJack đi qua A(3;3) nên thay x = 3; y = 3 vào hàm số có: Media VietJack vậy khi Media VietJack thì đồ thị hàm số Media VietJack  đi qua A(3;3)

b) Để B(2;m) thuộc đồ thị hàm số Media VietJack thì Media VietJack

Để  C(n;1)  thuộc đồ thị hàm số Media VietJack thì Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = ax^2 a) Xác định a biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(3;3) b) Tìm giá trị của m, n để các điểm B(2;m), C(n;1) thuộc đồ thị hàm số trên của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button