Cho hàm số y = (2x^2 + 4x + 1)^(căn bậc hai 3). Khi đó đạo hàm y'(0) bằng A. 4 căn bậc hai 3

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = {left( {2{x^2} + 4x + 1} right)^{sqrt 3 }}). Khi đó đạo hàm (y’left( 0 right)) bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

(y = {u^n} Rightarrow y’ = n{u^{n – 1}}.u’)

Cách giải:

Ta có: (y = {left( {2{x^2} + 4x + 1} right)^{sqrt 3 }} Rightarrow y’ = sqrt 3 .{left( {2{x^2} + 4x + 1} right)^{sqrt 3 – 1}}.left( {4x + 4} right))

( Rightarrow y’left( 0 right) = sqrt 3 {.1^{sqrt 3 – 1}}.4 = 4sqrt 3 )

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = (2x^2 + 4x + 1)^(căn bậc hai 3). Khi đó đạo hàm y'(0) bằng A. 4 căn bậc hai 3 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button