Cho hàm số y = -1/4 x^2 có đồ thị là (P) và hàm số y – x = m có đồ thị (D) a) Vẽ đồ thị (P) b) Tìm m sao cho đồ thị (P) và đồ thị (D) cắt nhau tại điểm B có hoành độ là 2

Câu hỏi:

Cho hàm số Media VietJack  có đồ thị là (P) và hàm số y – x = m có đồ thị (D)

a)    Vẽ đồ thị (P)

Bạn đang xem: Cho hàm số y = -1/4 x^2 có đồ thị là (P) và hàm số y – x = m có đồ thị (D) a) Vẽ đồ thị (P) b) Tìm m sao cho đồ thị (P) và đồ thị (D) cắt nhau tại điểm B có hoành độ là 2

b)    Tìm m sao cho đồ thị (P) và đồ thị (D) cắt nhau tại điểm B có hoành độ là 2

Xem lời giải


Trả lời:


a)    Học sinh tự vẽ (P)

b)   Media VietJack

Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = -1/4 x^2 có đồ thị là (P) và hàm số y – x = m có đồ thị (D) a) Vẽ đồ thị (P) b) Tìm m sao cho đồ thị (P) và đồ thị (D) cắt nhau tại điểm B có hoành độ là 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button