Cho hàm số y = 1/3( m + 2)x^3 + 2((m + 1)x^2 + ( m – 5)x + 2m – 1 có đồ thị (C ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị ( C )có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung. A. 5

Câu hỏi:

Cho hàm số (y = frac{1}{3}left( {m + 2} right){{rm{x}}^3} + 2(left( {m + 1} right){x^2} + left( {m – 5} right)x + 2m – 1)có đồ thị (left( C right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m)để đồ thị (left( C right))có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung.

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Cho hàm số y = 1/3( m + 2)x^3 + 2((m + 1)x^2 + ( m – 5)x + 2m – 1 có đồ thị (C ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị ( C )có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung. A. 5

Chọn B

Ta có (y’ = left( {m + 2} right){{rm{x}}^2} + 4(left( {m + 1} right)x + left( {m – 5} right))

Đồ thị (left( C right))có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung khi và chỉ khi phương trình

(y’ = 0)có hai nghiệm phân biệt trái dấu ( Leftrightarrow left( {m + 2} right)left( {m – 5} right) < 0 Leftrightarrow - 2 < m < 5).

Suy ra có 6 giá tri nguyên của (m)thỏa mãn đề bài.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số y = 1/3( m + 2)x^3 + 2((m + 1)x^2 + ( m – 5)x + 2m – 1 có đồ thị (C ). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị ( C )có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục tung. A. 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button