Cho hàm số f( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị f'( x ) như hình vẽ. Hỏi hàm số y = f( x ) có bao nhiêu điểm cực đại ? A. 3 B. 2 C. 1. D. 4

Câu hỏi:

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}) và có đồ thị (f’left( x right)) như hình vẽ.

Media VietJack

Hỏi hàm số (y = fleft( x right)) có bao nhiêu điểm cực đại ?

Bạn đang xem: Cho hàm số f( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị f'( x ) như hình vẽ. Hỏi hàm số y = f( x ) có bao nhiêu điểm cực đại ? A. 3 B. 2 C. 1. D. 4

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Chọn C

Ta có: (f’left( x right) = 0 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 3}\{x = 1}\{x = 0}\{x = – 2}end{array}} right.).

Ta có bảng xét dấu đạo hàm (f’left( x right))

Media VietJack

Từ bảng xét dấu ta thấy (f’left( x right)) đổi dấu khi qua (x = – 2), (x = 1)(x = 3) (hàm số (f’left( x right)) không đổi dấu khi qua (x = 0)).

Khi qua (x = 1), (f’left( x right)) đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số có một điểm cực đại là (x = 1).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số f( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị f'( x ) như hình vẽ. Hỏi hàm số y = f( x ) có bao nhiêu điểm cực đại ? A. 3 B. 2 C. 1. D. 4 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button