Cho hàm số f( x ) có đạo hàm f'( x ) = x^2( x – 1)( x + 2)^3, x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 2 B. 1 C. 3. D. 5

Câu hỏi:

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right) = {x^2}left( {x – 1} right){left( {x + 2} right)^3}), (forall x in mathbb{R}). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Cho hàm số f( x ) có đạo hàm f'( x ) = x^2( x – 1)( x + 2)^3, x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 2 B. 1 C. 3. D. 5

Chọn A

(f’left( x right) = 0)( Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{x = 0}\{x = 1}\{x = – 2}end{array}} right.).

Ta có bảng xét dấu sau:

Media VietJack

(f’left( x right)) đổi dấu khi qua (x = – 2)(f’left( x right))đổi dấu khi qua (x = 1) nên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số f( x ) có đạo hàm f'( x ) = x^2( x – 1)( x + 2)^3, x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 2 B. 1 C. 3. D. 5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button