Cho hàm số f( x ) = ax^3 + bx^2 + cx + d có đồ thị như hình bên dưới: Mệnh đề nào sau đây sai? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – vô cùng ;0). B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – vô

Câu hỏi:

Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d)có đồ thị như hình bên dưới:

Media VietJack

Mệnh đề nào sau đây sai?

Bạn đang xem: Cho hàm số f( x ) = ax^3 + bx^2 + cx + d có đồ thị như hình bên dưới: Mệnh đề nào sau đây sai? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – vô cùng ;0). B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – vô

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên khoảng (left( { – infty ;0} right))(left( {1; + infty } right)), hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {0;1} right)).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số f( x ) = ax^3 + bx^2 + cx + d có đồ thị như hình bên dưới: Mệnh đề nào sau đây sai? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – vô cùng ;0). B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( – vô của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button