Cho hàm số có đồ thị (C) y = 2x + 1 / x – 1 và đường thẳng d: y = x + m. Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm A và B. Với C(−2; 5), giá trị của tham số m để tam giác ABC đều là bao nhiê

Câu hỏi:

Cho hàm số có đồ thị (C)

y=2x+1x1

và đường thẳng  d: y = x + m. Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm A và B. Với C(−2; 5), giá trị của tham số m để tam giác ABC đều là bao nhiêu?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Cho hàm số có đồ thị (C) y = 2x + 1 / x – 1 và đường thẳng d: y = x + m. Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm A và B. Với C(−2; 5), giá trị của tham số m để tam giác ABC đều là bao nhiê


Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng d:

2x+1x1=x+mm1

x2+m3xm1=0

(1)

Khi đó cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B khi và chi khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1 

m32+4m+1>012+m3m10m22m+13>010

(luôn đúng)

Gọi A(x1; x1 + m); B(x2; x2 + m) trong đó x1; x2 là nghiệm của (1), theo Viet ta có:

x1+x2=3mx1x2=m1

Gọi

Ix1+x22;x1+x2+2m2

là trung điểm của AB, suy ra

I3m2;3+m2

, nên

IC=23m2;53+m2CI=12m72+7m2

Mặt khác 

AB=x2x1;x2x1

AB=2x2x12=2m22m+13

Vậy tam giác ABC đều khi và chỉ khi

CI=32AB122m72=322m22m+13m72=3m22m+13

<=> 2m2 + 8m − 10 = 0

m=1m=5

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số có đồ thị (C) y = 2x + 1 / x – 1 và đường thẳng d: y = x + m. Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm A và B. Với C(−2; 5), giá trị của tham số m để tam giác ABC đều là bao nhiê của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button