Cho hàm số bậc ba y=ax^3+bx^2+cx+d (a khác 0) có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề nào dưới đây đúng

Câu hỏi:

Cho hàm số bậc ba  y=ax3+bx2+cx+d  (a0) có đồ thị như hình vẽ
Media VietJack
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Chọn A
Media VietJack
Từ đồ thị ta có limx+y=, limxy=+ do đó a<0 (1).
Đồ thị hàm số đã cho cắt trục Oy tại điểm có tung độ y=d, từ đồ thị đã cho suy ra d<0 (2).
Giả sử hàm số đạt cực tiểu tại x1, đạt cực đại tại x2, từ đó x1,x2 là nghiệm của phương trình 3ax2+2bx+c=0, theo viet ta có: . x1+x2=2b3ax1.x2=c3a
Từ đồ thị đã cho ta có x1+x2=2b3a>0x1.x2=c3a>0b>0c<0 (3).
Từ (1), (2), (3) chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hàm số bậc ba y=ax^3+bx^2+cx+d (a khác 0) có đồ thị như hình vẽ Mệnh đề nào dưới đây đúng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button