Cho hai số phức x1 = 2 + 3i và z2 = -3 -5i. Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức

Câu hỏi:

Cho hai số phức ({x_1} = 2 + 3i)({z_2} = – 3 – 5i). Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức [{rm{w}} = {z_1} + {z_2}]

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

({z_1} = {a_1} + {b_1}i;,,,{z_2} = {a_2} + {b_2}i Rightarrow {z_1} + {z_2} = left( {{a_1} + {a_2}} right) + left( {{b_1} + {b_2}} right)i)

Cách giải:

[{rm{w}} = {z_1} + {z_2} = – 1 – 2i]

Do đó tổng phần thực và phần ảo của số phức w bằng -3.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hai số phức x1 = 2 + 3i và z2 = -3 -5i. Tính tổng phần thực và phần ảo của số phức của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button