Cho hai phát biểu sau: (I): Những đường cảm ứng từ bên trong ống dây điện là những đường thẳng song song. (II): Bên trong ống dây điện có từ trường đều. A. (I) đúng, (II) sai. B. (I) đúng

Câu hỏi:

Cho hai phát biểu sau:

    (I): Những đường cảm ứng từ bên trong ống dây điện là những đường thẳng song song.

Bạn đang xem: Cho hai phát biểu sau: (I): Những đường cảm ứng từ bên trong ống dây điện là những đường thẳng song song. (II): Bên trong ống dây điện có từ trường đều. A. (I) đúng, (II) sai. B. (I) đúng

    (II): Bên trong ống dây điện có từ trường đều.

Xem lời giải


Trả lời:


► A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hai phát biểu sau: (I): Những đường cảm ứng từ bên trong ống dây điện là những đường thẳng song song. (II): Bên trong ống dây điện có từ trường đều. A. (I) đúng, (II) sai. B. (I) đúng của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button