Cho hai phát biểu sau: (I): Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện tạo ra xung quanh nó 1 từ trường đều. (II): Tại những điểm có cùng khoảng cách d tới dây thì cảm ứng từ bằng nhau. A. (I) đú

Câu hỏi:

Cho hai phát biểu sau:

    (I): Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện tạo ra xung quanh nó 1 từ trường đều.

Bạn đang xem: Cho hai phát biểu sau: (I): Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện tạo ra xung quanh nó 1 từ trường đều. (II): Tại những điểm có cùng khoảng cách d tới dây thì cảm ứng từ bằng nhau. A. (I) đú

    (II): Tại những điểm có cùng khoảng cách d tới dây thì cảm ứng từ bằng nhau.

Xem lời giải


Trả lời:


► C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho hai phát biểu sau: (I): Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện tạo ra xung quanh nó 1 từ trường đều. (II): Tại những điểm có cùng khoảng cách d tới dây thì cảm ứng từ bằng nhau. A. (I) đú của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button